Kaanon 25: heietused möödunust ja pilguheit tulevikku

Reedel, 11. septembril sai Kaanon Kinnisvara 25-aastaseks, olles seega staažilt Eesti üks kogenumaid kinnisvarabüroosid. Tähtsa päeva puhul vestlesime Kaanoni asutaja ja tegevjuhi Härmo Haljastega teemadel, kuidas ja mil moel on veerandsajani jõutud ja mida võib nii Kaanoni kui ka valdkonna jaoks tuua tulevik.

Kuidas ja millest kõik alguse sai?

Kaanon sündis minu tudengipõlves. Kuulusin maaülikooli üliõpilasesindusse, kus aitasime tudengitel leida üürikortereid. Ehk siis vahendasime infot korterite omanikelt, kes soovisid oma vara välja üürida. Mäletan, et küsisime tudengitelt andmetega tutvumise eest 25 krooni, mille eest said nad vara omanike telefoninumbrid üles kirjutada. Tänase andmekaitsedirektiivi valguses poleks see mõistagi enam mõeldav.

Tudengid helistasid ja suhtlesid omanikega ise, käisid ise kortereid vaatamas. Kui nad olid endale sobiva vara leidnud, siis teavitasid tudengid üliõpilasesindust, et korter on nüüd „läinud“. Mingi hetk tekkiski mõte, et milleks tegeleda ainult infovahetusega, võiks hakata klientidele tervikteenust pakkuma. Sealt kasvaski välja mõte luua kinnisvarafirma, mis aitab huvilistel üürikortereid leida. Alustasime pelgalt üürikorteritega, müügid, hindamised jm lisandusid hiljem.

Millised muutused kinnisvaravaldkonnas või ühiskonnas on Kaanonit kõige enam mõjutanud?

Internet. Kui me selle äriga alustasime, siis oli meil kontori peale võib-olla üks arvuti. Paar korda päevas logisime modemiga internetti, kontrollisime, kas mõni klient on juhuslikult kirja saatnud. Kogu teenus põhines tollal näost näkku suhtlemisel ja füüsiliste materjalidega tutvumisel, mis tänaseks on täielikult asendunud digitaalsete väljunditega.

Teenus. Ühelt poolt on ka täna tegu infovahetusega – maaklerite ülesanne on turult õige info kätte saada ja edastada see huvilisele. Aga võib-olla isegi olulisem on asjaolu, et kui 25 aastat tagasi oli põhirõhk infovahetusel, siis täna on sellele juurde lisandunud väga palju muid tegevusi. Alustades kasvõi vara auditist (kas vara on üldse müüdav ja juriidiline pool korras) ning lõpetades sellega, kuidas teenust osutatakse (teenusedisain).

Kui tookord võis suvaline inimene tänavalt tulla ning hakata maakleriks, saavutades seejuures üsna mõistliku sissetuleku, siis täna see enam nii lihtne ei ole. Teadmised ja oskused on ühelt poolt küll omandatavad, aga lisandunud on üldine muutus vajaminevas mentaliteedis: need, kes täna maaklerina alustavad, peavad arvestama, et tegu on ettevõtluse ja elustiiliga, kus professionaaliks saamine võtab aastaid. Ilma seda mõistmata pole võimalik maaklerina edu saavutada.

Milline on olnud esimese 25 aasta kõige märgilisem tähis või moment?

Ühte ei oska välja tuua, kogu meie tegevus koosneb väikestest detailidest, mis lõppkokkuvõttes moodustavad ühtse terviku. Pigem võibki öelda, et põhiline on olnud enda arusaamade muutus. Oluline on mitte näha pelgalt üksikuid detaile, mis on ka loomulikult olulised, aga neid detaile tervikuna – kuidas need töötavad ja toimivad. See kõik on tulnud aastate ja kogemustega. Ja loomulikult see, et meie juurest on välja kasvanud hulk tublisid inimesi ja ettevõtjaid.

Mis on olnud aastate jooksul kõige raskem? Kas on esinenud ka hetki, kus oled mõelnud, et pakiks pillid kotti?

Tulenevalt majandustsüklitest on nüüdseks olnud kolm rasket perioodi. Kõik kriisid oleme aga üle elanud, ühegi puhul ei ole tekkinud mõtet, et nüüd on aeg lõpetada või püss põõsasse visata. Iga raskus on olnud teatud mõttes kasulik nii mõttemallile üldisemas võtmes kui ka ettevõtte tegevuste planeerimise kontekstis. Raskustest on olnud väga palju õppida, kriisidest väljutakse tugevamana. Finantsiliselt aga ei ole ükski kriis meid väga valusalt löönud, sest me pole kriisidele eelnenud õitseperioodidel teinud kuigi rumalaid otsuseid, mida oleksime pidanud kriisi ajal kahetsema. Eks kinnisvaravaldkond olegi üks suur Exceli tabel, kus emotsioonidel ei tohi lasta võimust võtta.

Kuidas näed kinnisvarabüroode (sh Kaanoni) ja sektori teenuste tulevikku?

Ma ei usu, et teenuste nimekiri väga palju ahaneb või laieneb. Pigem muutub see, millega maaklerteenust n-ö sisustatakse. Kui aastakümneid tagasi seisnes kinnisvarabüroo roll võib-olla tõesti ainult kuulutuse ülespanekus ja info edastamises, siis tänaseks on lisandunud kümneid muid aspekte, mida tuleb maaklerteenuse pakkumise raames teha. Kokkuvõtvalt: nagu öeldud, siis ei usu, et teenuste nimekiri laieneb, küll aga muutuvad teenused järjest sisukamaks.

Millised on Kaanoni lähema ja kaugema tuleviku eesmärgid?

Meie üks peamine eesmärk on olla parimat maakler- ja hindamisteenuse kogemust pakkuv kinnisvarabüroo. Seda ei ole võimalik üksi saavutada, tegu peab olema tiimitööga. Oleme ühiselt selle eesmärgi nimel pingutanud ning jätkame tööga, et juba omandatud taset hoida, aga ka veel kõrgemale jõuda. Kuna maailm meie ümber muutub ja seda üha kiirenevas tempos, siis on oluline tajuda suunamuutusi võimalikult õigel hetkel ja teenuseid sellest lähtuvalt kujundada. Arengus peitubki ilu ja valu.

Otsi pakkumisi
Vali objekti tüüp
Kõik objekti tüübid
Korter
Maja
Majaosa
Suvila
Äripind
Maa